aclaUdhëzime për përdorim: Përdoreni me një sistem dozimi automatik.
Ekstremisht ekonomike. Ky produkt është i përshtatshëm për
përdorim në larje paraprake dhe larje kryesore.
Rrit alkalinitetin. Efektive për heqjen e yndyrës.
Dozimi: 2 deri në 10 ml. për 1 kg lavanderi të thatë,
në varësi të nivelit të ndotjes dhe fortësisë së ujit
Përbërësit: hidroksid natriumi 15 deri 30%