ultraUdhëzime për përdorim: Përdoreni me një sistem dozimi automatik.
Ky produkt është i përshtatshëm për përdorim në larje paraprake
dhe larje kryesore për larje të ndotur rëndëpëlhura.
Efektive për heqjen e yndyrës, gjakut dhe spote të rënda në 40 ° C,
duke rritur efektivitetin e saj në temperatura të larta.
I përshtatshëm për të dyja të bardha dhe lavanderi me ngjyrë.
Dozimi: 3 deri në 10 ml të përgatitjes prej 1 kg. larje të thatë,
në varësi të nivelit të ndotjes dhe fortësisë së ujit.
Përbërësit: Surfate jo-jonike, 2- (2-metoksi) etanol