oxygenUdhëzime për përdorim: Përdorni zbardhues oksigjeni të lëngshëm
për të arritur bardhë të freskët pa arna. Dorëzuar me dorë ose me
një sistem dozimi. Efektive në heqjennjollat mbi rrobat e bardha dhe
me ngjyrë.
Arritja e rezultateve maksimale në temperatura rreth 50 ° C.
Dozimi: 5 deri në 30 ml për 1 kg. larje të thatë, në varësi të shkallës
së ujit dhe fortësisë së ujit.
Përbërësit: zbardhues oksigjen, stabilizues, ujë.