intence

Udhëzime për përdorim: Makina larëse automatike.
Dorëzuar me dorë ose me sistem dozimi.
Rivendos bardhësinë dhe madhështi e pëlhurave të bardha.
Mbetet një aromë afatgjatë.
I përshtatshëm për përdorim në temperatura nga 30 ° C deri 95 ° C
Dozimi: 3 deri në 20 ml të përgatitjes prej 1 kg,
larje të thatë, në varësi të shkallës së ndotjes dhe fortësisë së ujit
Përbërësit: Tensili anionik <5%, PAS neyogenen - 5 deri
15% brightener optik <5%, aromë dhe ujë