acidd

Udhëzime për përdorim: Përdoreni me një sistem dozimi automatik.
Jashtëzakonisht ekonomike.
Produkti përdoret në shpëlarje të fundit dhe nganjëherë në larjen
kryesore.
Neutralizo alkalinitetin. Parandalon zverdhjen e pëlhurave
Dozimi: 1 deri në 5 ml. për 1 kg lavanderi të thatë, në varësi të
fortësisë së ujit
Përbërësit: acid limoni 15 deri 30%