springsoftt

Udhëzime për përdorim: Të përshtatshme për makina larëse
automatike.
Zbutë dhe deodorizon indet.
Ka substanca antistatike.
Shtohet në shpëlarje përfundimtare
Dozimi: 3 deri në 20 ml për 1 kg larje të thatë
Përbërësit: Tensili kationik <10%, aromë, ngjyrë