aroma diffusserOpcioni I: 
Aparatura në shfrytezim. Mirëmbajtja mujore K. 1713

Opcioni II:
Aparatura në shitje K. 1072Aroma 400 ml K. 1728Aroma mund të zgjas prej 3 deri 5 muaj

Aroma Diffuser paraqet teknologjinë e avancuar mikro difuzion që e shëndron aromën e lëngshmeAroma Diffuser paraqet teknologjinë e avancuar mikro difuzion që e shëndron aromën e lëngshmeOpcioni Inë gjendje të avullit dhe e lëshon atë direkt në ajërDhjetra zgjedhje të aromaveKapaciteti i aromës deri 6000 m 3